Hozzáférés a fő böngészőhöz (nyomja meg az Entert)
Hozzáférés az oldal tartalmához (nyomja meg az Entert)
Közvetlen hozzáférés más honlapok listájához Hozzáférés más honlapok listájához (nyomja meg az Entert)

Éves jelentés

 

E rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerint: „Az intézmények évente jelentést tesznek közzé az előző évre vonatkozóan, azon esetek számának megjelölésével, amikor az intézmény a dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadta, a megtagadás indokainak és a nyilvántartásba be nem jegyzett minősített dokumentumok számának megadásával.”

A Parlament eljárási szabályzata 116. cikkének (6) bekezdése szerint a Parlament Elnöksége elfogadja az 1049/2001/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésében említett éves jelentést.