Prístup k hlavnému menu (stlačte klávesu Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačte klávesu Enter)
Priamy prístup k zoznamu iných webstránok Prístup k zoznamu iných webstránok (stlačte klávesu Enter)

Výročná správa

 

V súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia: „Každá inštitúcia uverejňuje každoročne správu za uplynulý rok uvádzajúcu počet prípadov, v ktorých poskytnutie prístupu k dokumentom zamietla, dôvody týchto zamietnutí a počet dôverných dokumentov nezapísaných do registra.“

Podľa článku 116 ods. 6 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu Predsedníctvo Parlamentu prijme výročnú správu uvedenú v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001.