Hozzáférés a fő böngészőhöz (nyomja meg az Entert)
Hozzáférés az oldal tartalmához (nyomja meg az Entert)
Közvetlen hozzáférés más honlapok listájához Hozzáférés más honlapok listájához (nyomja meg az Entert)

Jogi háttér

 
A dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és szabályok

Az 1049/2001/EK rendelet meghatározza többek között a dokumentumokhoz való hozzáférés kedvezményezettjeit és hatályát, a kivételeket, a hozzáférési kérelmekre és a hozzáférésre vonatkozó szabályokat és a kérelmek intézmények általi feldolgozását.
Meghatározza továbbá a nyilvántartás fogalmát és azokat az alapvető információkat, amelyeket tartalmaznia kell. Az intézményeknek saját eljárási szabályzatukat hozzá kell igazítaniuk a rendelet előírásaihoz.

Az Európai Parlament a 2001. november 28-i elnökségi határozattal hajtotta végre a rendeletet. A határozat meghatározza a dokumentumok nyilvántartásba való felvételének ellenőrzésével kapcsolatos felelősségi köröket és a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek feldolgozásának módját.
A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti, az unió bármely hivatalos nyelvén bármilyen írott formában benyújtott kérelmeket 15 munkanapon belül fel kell dolgozni az 1049/2001/EK rendeletben rögzített feltételekkel és határidőkkel összhangban.