Gå till huvudmeny (tryck ”Enter”)
Gå till innehållet på sidan (tryck ”Enter”)
Gå direkt till listan över andra webbplatser Gå till listan över andra webbplatser (tryck ”Enter”)

Rättslig ram

 
Tillgången till handlingar baserar sig på följande rättsakter och bestämmelser

Förordning (EG) nr 1049/2001 definierar bland annat de tillgångsberättigade och tillämpningsområdet, undantagen, de bestämmelser som gäller för handlingar eller tillgång till dessa samt institutionernas behandling av ansökningar.
Här definieras också ett register och den grundläggande information som måste ingå. Varje institution ska anpassa sin arbetsordning i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

I presidiets beslut av den 28 november 2001 fastställdes genomförandet av förordningen från Europaparlamentets sida. Det definierar skyldigheterna att övervaka registreringen av handlingar i det offentliga registret och behandla ansökningar om tillgång till handlingar.
Ansökningar om tillgång till handlingar som inges i valfri skriftlig form på ett av de officiella EU-språken, behandlas inom 15 arbetsdagar i enlighet med de villkor och gränser som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001.