Gå till huvudmeny (tryck ”Enter”)
Gå till innehållet på sidan (tryck ”Enter”)
Gå direkt till listan över andra webbplatser Gå till listan över andra webbplatser (tryck ”Enter”)

Europaparlamentets offentliga dokumentregister

 
 • Europaparlamentets offentliga dokumentregister innehåller referenser till dokument som upprättats eller mottagits av parlamentet sedan den 3 december 2001. De flesta av dessa dokument kan läsas direkt och laddas ner från webbplatsen utan kostnad.
 • Dokumenten är ordnade efter kategorier.
 • Denna struktur kan ändras allt efter hur parlamentets dokumenttyper ändras.
 • De nuvarande kategorierna är följande:
  1. 1. Handlingar rörande parlamentets verksamhet
  2. 2. Allmän information från Europaparlamentet
  3. 3. Officiella handlingar från andra institutioner och medlemsstater
  4. 4. Handlingar från icke-medlemsstater
  5. 5. Budgetförfaranden
  6. 6. Andra typer av handlingar som offentliggjorts i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001

Kategorin ”Handlingar rörande parlamentets verksamhet” omfattar sammanträdes-, utskotts- och delegationshandlingar. Den omfattar också ledamotshandlingar och handlingar från andra parlamentsorgan.

 
Du kan beställa handlingar från
 
European Parliament
Transparency
 • Public Access to documents

  Rue Wiertz 60
  B-1047 Bruxelles
  Belgium
 • För att vi ska kunna behandla din begäran är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter: efternamn, förnamn, adressuppgifter, land och telefonnummer.