Adgang til hovednavigation (tryk "Enter")
Adgang til sideindhold (tryk "Enter")
Direkte adgang til liste over andre websteder Adgang til liste over andre websteder (tryk "Enter")

Velkommen

 
Leder du efter et dokument fra Europa-Parlamentet?
 
  • Ifølge artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har borgere i EU-lande ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, og forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i disse tre institutioners dokumenter fastsætter de generelle principper for denne aktindsigt og dens begrænsninger.
  • For at hjælpe borgerne med at udøve denne ret fastsættes der i forordningen, at alle tre institutioner skal udarbejde et register over dokumenter, som er tilgængelige online.
  • Europa-Parlamentets offentlige register over dokumenter indeholder især lovgivningsmæssige dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget i løbet af procedurer for vedtagelse af retsakter, som er juridisk bindende for medlemsstaterne. Hvor det er muligt, er der også direkte adgang til andre kategorier af dokumenter. Hvis der ikke er direkte adgang via det offentlige register, kan borgerne indgive en begæring om aktindsigt i skriftlig form på et af Den Europæiske Unions officielle sprog.
 
Seneste nyt