Prieiga prie pagrindinės naršyklės (spauskite „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Enter“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo Prieiga prie kitų svetainių sąrašo (spauskite „Enter“)

Sveiki atvykę!

 
Ieškote Europos Parlamento dokumento?
 
  • Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnį ES šalių piliečiai ir jose gyvenantys asmenys turi teisę susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Šioms trims institucijoms taikomame Reglamente (ES) Nr. 1049/2001 dėl galimybės susipažinti su dokumentais nustatomi bendrieji šią teisę susipažinti su dokumentais ir jos apribojimus reglamentuojantys principai.
  • Siekiant padėti piliečiams naudotis šia teise, šiame reglamente nustatyta, kad visos trys institucijos sukuria internete prieinamą dokumentų registrą.
  • Viešame Europos Parlamento dokumentų registre laikomi ypač teisėkūros dokumentai, parengti ar gauti vykdant teisės aktų, kurie teisiškai privalomi valstybėse narėse ar joms, priėmimo procedūras. Kai įmanoma, registre taip pat galima tiesiogiai susipažinti su kitų kategorijų dokumentais. Jei per viešą registrą nesuteikiama tiesioginė prieiga, piliečiai gali prašyti leisti susipažinti su dokumentu bet kokia rašytine forma, viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.
 
Naujausios žinios