Piekļuve galvenajai navigācijai (spiest „Enter”)
Piekļuve lapas saturam (spiest „Enter”)
Tieša piekļuve citu tīmekļa vietņu sarakstam Piekļuve citu tīmekļa vietņu sarakstam (spiest „Enter”)

Esiet sveicināti!

 
Vai meklējat kādu no Eiropas Parlamenta dokumentiem?
 
  • Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pantu Eiropas Savienības pilsoņiem un ES dalībvalstu iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem, un Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi šo triju iestāžu dokumentiem noteikti gan vispārīgie principi, kas reglamentē minētās tiesības, gan šādas piekļuves ierobežojumi.
  • Lai iedzīvotāji varētu izmantot šīs tiesības, regulā ir noteikts, ka visām trim iestādēm dokumentu reģistrs jādara pieejams tiešsaistē.
  • Eiropas Parlamenta dokumentu publiskajā reģistrā it īpaši iekļauti normatīvie dokumenti, kas sagatavoti vai saņemti tādu tiesību aktu pieņemšanas procedūras gaitā, kuri ir juridiski saistoši dalībvalstīs vai dalībvalstīm. Ja iespējams, tieši pieejamus dara arī citu kategoriju dokumentus. Ja tieša piekļuve netiek nodrošināta ar publiskā reģistra starpniecību, iedzīvotāji var pieteikties piekļuvei konkrētam dokumentam, darot to rakstiski kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.
 
Jaunākās ziņas