Toegang tot hoofdnavigatie (druk "Enter")
Toegang tot pagina-inhoud (druk "Enter")
Rechtstreekse toegang tot lijst met andere websites Toegang tot lijst met andere websites (druk "Enter")

Welkom

 
Bent u op zoek naar een document van het Europees Parlement?
 
  • Op grond van artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie hebben de burgers en ingezetenen van de EU-landen recht op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. In Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van deze drie instellingen worden de algemene beginselen uiteengezet van dit recht op toegang en de hieraan gestelde grenzen.
  • Om het de burgers gemakkelijker te maken dit recht uit te oefenen wordt in de verordening bepaald dat alle drie instellingen een documentenregister online moeten openstellen.
  • Het openbaar documentenregister van het Europees Parlement bevat met name wetgevingsdocumenten die zijn opgesteld of ontvangen in de loop van procedures tot aanneming van in of voor de lidstaten bindende besluiten. Indien mogelijk worden ook andere categorieën documenten rechtstreeks toegankelijk gemaakt. Wanneer documenten niet rechtstreeks toegankelijk zijn via het openbaar register, kunnen burgers, in een van de officiële talen van de Europese Unie, in schriftelijke vorm een verzoek indienen om toegang tot een document.
 
Laatste nieuws