Hozzáférés a fő böngészőhöz (nyomja meg az Entert)
Hozzáférés az oldal tartalmához (nyomja meg az Entert)
Közvetlen hozzáférés más honlapok listájához Hozzáférés más honlapok listájához (nyomja meg az Entert)

Hasznos linkek

 

Ha történelmi dokumentumokat keres, vagy tematikus és/vagy mélyreható dokumentumkutatást végez, kérjük, lépjen kapcsolatba az Európai Parlament történeti irattárral foglalkozó szervezeti egységével .

Ha nem konkrét dokumentumokat keres, csak tájékoztatást szeretne kapni az Európai Parlamentről, kapcsolatba léphet az Európai Parlament állampolgári tájékoztatáskérésekkel foglalkozó szervezeti egységével (Ask EP) .

Ha egyéb európai uniós intézmények dokumentumait keresi, kattintson a következő linkekre
Egyéb dokumentumforrások
További információ:
  • EUR-Lex : hozzáférés az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásához ( az Európai Unió Hivatalos Lapja ), valamint a hatályos jogszabályokhoz.
  • PreLex : az intézményközi eljárások adatbázisa, amely segítségével követhetővé válnak a Bizottság és a többi intézmény közötti döntéshozatali folyamatok főbb szakaszai és hozzáférhető a dokumentumok teljes szövege.
  • Az Európai Parlament jogalkotási figyelője (ŒIL) : egy adatbázis, amelyben hozzáférhető az Európai Parlament bevonásával zajló döntéshozatali eljárások egyes állomásairól készült összefoglaló. Az eljárási lapokon keresztül hozzáférhet a közösségi intézmények és szervek által egy adott eljárás során készített különböző dokumentumokhoz.
  • Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok : A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok intézményközi nyilvántartása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok életciklusának minden szakaszáról áttekintést nyújt. Lehetővé teszi a felhasználók számára a keresést, valamint az egyes felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos fejlemények nyomon követését a tervezési szakasztól kezdve a Hivatalos Lapban történő kihirdetésükig. A nyilvántartás az Európai Parlament és a Tanács ellenőrző tevékenységével, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében részt vevő szakértői csoportokkal kapcsolatos információkat is tartalmaz.
  • TED (Tenders Electronic Daily) : a Hivatalos Lap mellékletének internetes változata. Itt tájékozódhat az európai intézmények által meghirdetett ajánlattételi felhívásokról.
  • Az EU kiadványai (EU Bookshop) : ezen az oldalon hozzáfér az európai intézmények, ügynökségek és az EU más decentralizált szerveinek valamennyi ingyenes vagy megvásárolható kiadványához.
 
Az EUMSZ 15. cikke
(az EKSz. korábbi 255. cikke)

(1) A jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása céljából az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el.

(3) Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz hozzáférni az e bekezdésnek megfelelően meghatározandó elvek és feltételek szerint.

[…] A második albekezdésben említett rendeleteknek megfelelően valamennyi intézmény, szerv és hivatal gondoskodik tevékenységének átláthatóságáról és saját eljárási szabályzatában rögzíti a dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó különös rendelkezéseket.