Acces la meniul principal (apăsați „Enter”)
Acces la conținutul paginii (apăsați „Enter”)
Acces direct la lista cu alte site-uri Acces la lista cu alte site-uri (apăsați „Enter”')

Linkuri utile

 

Dacă sunteți în căutarea unor documente istorice sau dacă desfășurați activități de documentare aprofundate și/sau tematice, vă rugăm să vă adresați Serviciului responsabil de arhivele istorice ale Parlamentului .

În cazul în care nu căutați documente specifice, ci doar informații referitoare la Parlamentul European, puteți să vă adresați Serviciului de informare a cetățenilor din cadrul PE (Ask EP) .

În cazul în care căutați documente de la alte instituții europene, puteți consulta următoarele link-uri
Alte surse documentare
Mai multe informaţii:
  • EUR-Lex : punct de acces la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene , în versiunea sa electronică, precum şi la ansamblul legislaţiei în vigoare.
  • PreLex : bază de date a procedurilor interinstituţionale care permite urmărirea marilor etape ale procesului decizional desfăşurat între Comisie şi celelalte instituţii şi accesul la textul integral al documentelor.
  • Observatorul legislativ al Parlamentului European (OEIL) : bază de date care permite accesul la rezumatele tuturor etapelor unei proceduri decizionale în care este implicat Parlamentul European. Fişele de procedură permit accesul la diferite documente elaborate de instituţii şi de organele comunitare în cadrul unei anumite proceduri.
  • Acte delegate : Registrul interinstituțional al actelor delegate oferă o imagine completă a ciclului de viață al actelor delegate. Acesta le permite utilizatorilor să caute și să urmărească elaborarea actelor delegate din etapa de planificare până la publicarea lor în Jurnalul Oficial. Registrul indică, de asemenea, activitățile de control desfășurate de către Parlamentul European și de către Consiliu, precum și activitatea desfășurată de grupurile de experți care au participat la pregătirea actelor delegate.
  • TED (Tenders Electronic Daily) : versiunea internet a suplimentului Jurnalului Oficial. Aceasta permite informarea cu privire la cererile de oferte publicate de instituţiile europene.
  • Publicaţiile UE (EU Bookshop) : acest site permite accesul la toate publicaţiile gratuite şi cu plată ale instituţiilor europene, ale agenţiilor şi ale altor organisme descentralizate ale UE.
 
Articolul 15 din TFUE
(ex-articolul 255 TCE)

(1) În scopul promovării unei bune guvernări și asigurării participării societății civile, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii acționează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței.

(3) Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică, care are reședința sau sediul statutar într-un stat membru, are drept de acces la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente, sub rezerva principiilor și condițiilor care vor fi stabilite în conformitate cu prezentul alineat.

[…] Fiecare instituție, organ, oficiu sau agenție asigură transparența lucrărilor lor și elaborează, în regulamentul său de procedură, dispoziții speciale privind accesul la propriile documente, în conformitate cu regulamentele menționate la al doilea paragraf.