Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 28 януари 2020 г.

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 декември 2019 г.

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00
AFCO

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

19-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 8 октомври 2019 г.

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

03-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-03_1 PE641.334v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 7 октомври 2019 г.

02-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-07_1 PE641.319v01-00
LIBE AFCO