Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

12-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 ноември 2019 г.

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 11 ноември 2019 г.

06-11-2019 DEVE_OJ(2019)11-11_1 PE643.096v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г.

30-10-2019 CJ19_OJ(2019)11-06_1 PE643.040v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г. - Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

30-10-2019 AFET_OJ(2019)11-06_1 PE643.042v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 14 октомври 2019 г.

10-10-2019 AFET_OJ(2019)10-14_1 PE642.852v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 8 октомври 2019 г.

02-10-2019 AFET_OJ(2019)10-08_1 PE641.366v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 8 октомври 2019 г.

02-10-2019 CJ19_OJ(2019)10-08_1 PE641.367v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 1 октомври 2019 г.

25-09-2019 AFET_OJ(2019)10-01_1 PE641.269v01-00
AFET