Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 21 януари 2020 г.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 9 януари 2020 г.

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 декември 2019 г.

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

28-11-2019 AFET_OJ(2019)12-04_1 PE644.815v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

18-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v02-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 ноември 2019 г.

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 11 ноември 2019 г.

06-11-2019 DEVE_OJ(2019)11-11_1 PE643.096v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г.

30-10-2019 CJ19_OJ(2019)11-06_1 PE643.040v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г. - Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

30-10-2019 AFET_OJ(2019)11-06_1 PE643.042v01-00
AFET