Общо търсене

Търсене

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

ПРОТОКОЛ - Сряда, 25 септември 2019 г.

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-08-1 PE641.440v01-00
AGRI

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 1 октомври 2019 г.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-01-1 PE641.441v01-00
AGRI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 октомври 2019 г. - Вторник, 8 октомври 2019 г.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-07-1 PE641.452v01-00
AGRI

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 2 - Проект на становище Проект на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - Проект на становище Проект на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на споразумение със Съединените американски щати за разпределението в полза на Съединените щати на дял от тарифната квота, предвидена в Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

ПРОТОКОЛ - Вторник, 23 юли 2019 г.

24-09-2019 AGRI_PV(2019)07-22-1 PE641.078v02-00
AGRI

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на споразумение със Съединените американски щати за разпределението в полза на Съединените щати на дял от тарифната квота, предвидена в Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Краен срок за внасяне на изменения : 11-10-2019