Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 2 March 2020

20-02-2020 BUDG_OJ(2020)03-02_1 PE648.353v01-00
BUDG

 

  OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles

12-02-2020 BUDG_PA(2020)646988 PE646.988v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

07-02-2020 BUDG_OJ(2020)02-17_1 PE647.053v01-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г.

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Краен срок за внасяне на изменения : 04-03-2020

  AMENDMENTS 1 - 68 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

  AMENDMENTS 1 - 222 - Draft report Financial activities of the European Investment Bank - annual report 2019

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646936 PE646.936v01-00
BUDG

David CORMAND

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 13 януари 2020 г.

24-01-2020 CJ16_PV(2020)01-13-1 PE646.805v01-00
ECON BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG