График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по бюджети

02-03-2020

16:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

03-03-2020

10:00

Брюксел : ASP - A3E-3

+ Репортери в сянка

+ ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ЗА ЦИФРОВИТЕ УСЛУГИ 2020/2018(INL)

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

04-03-2020

15:30

Брюксел : ASP - A1G-1

+ ТРИЛОГ

+ Motor Insurance Directive 2018/0168(COD)

Комисия по икономически и парични въпроси

05-03-2020

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

05-03-2020

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

Комисия по правата на жените и равенството между половете

05-03-2020

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ Interparliamentary committee meeting - International Women's Day

Комисия по външни работи

16-03-2020

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

Комисия по международна търговия

16-03-2020

15:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

Комисия по бюджетен контрол

16-03-2020

15:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

Комисия по заетост и социални въпроси

16-03-2020

15:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание