Последни новини

The next CULT committee meeting

15-11-2019 - 10:51
Colours of the EP 2014 activity calendars

Акценти

Последни прессъобщения

  Book your interview slot with 2019 LUX Film Prize finalists

12-11-2019
CULT

Parliament will hold an award ceremony on 27 November for the LUX Film Prize laureate. The ceremony will take place in the European Parliament’s hemicycle in Strasbourg.

 

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

05-11-2019 - 09:06
CULT Заседание
10-10-2019 - 09:31
JURI ITRE CULT IMCO Изслушване
03-10-2019 - 18:32
EMPL CULT LIBE Изслушване

Приветствие

Sabine Verheyen

Добре дошли на уебсайта на комисията по култура и образование. Тук ще намерите информация за нашата работа – дневния ред на заседанията, проектодоклади и изменения, както и подробности относно членовете на комисията, включително как можете да се свържете с тях. Можете също така да следите нашите заседания на живо по интернет.

Нашата комисия отговаря за всички културни аспекти на Съюза като разпространението на културата и културното наследство, културното и езиковото разнообразие, както и за образованието, аудиовизуалната политика, информационната и медийната политика, културните и образователните аспекти на информационното общество, младежта и спорта.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент