Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

ПРОТОКОЛ - Сряда, 6 ноември 2019 г. - Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00
DEVE

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 6 ноември 2019 г.

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 септември 2019 г. - Четвъртък, 5 септември 2019 г.

05-11-2019 DEVE_PV(2019)09-04-1 PE641.144v01-00
DEVE

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

24-10-2019 CJ19_PV(2019)10-08-1 PE642.859v01-00
DEVE AFET

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 септември 2019 г.

23-10-2019 DEVE_PV(2019)09-30-1 PE642.867v02-00
DEVE

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

23-10-2019 DEVE_PV(2019)10-08-1 PE642.871v01-00
DEVE

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

19-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v02-00
DEVE

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

19-07-2019 DEVE_PV(2019)07-10-1 PE639.757v01-00
DEVE