Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds for the financial year 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 21 януари 2020 г.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 6 ноември 2019 г. - Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00
DEVE

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Краен срок за внасяне на изменения : 23-01-2020

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019–2024 г.)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00
DEVE

Caroline ROOSE

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

СТАНОВИЩЕ относно предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау (2019 – 2024 г.)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00
DEVE

Caroline ROOSE

ПРОТОКОЛ - Сряда, 6 ноември 2019 г.

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET