Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

25-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

18-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v02-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

18-11-2019 BUDG_OJ(2019)11-25_1 PE643.239v01-00
BUDG

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

18-11-2019 LIBE_OJ(2019)11-25_1 PE643.240v01-00
LIBE

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 26 November 2019

18-11-2019 LIBE_OJ(2019)11-26_1 PE643.241v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

14-11-2019 INTA_OJ(2019)11-25_1 PE643.207v01-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 ноември 2019 г.

14-11-2019 LIBE_OJ(2019)11-21_1 PE643.216v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 ноември 2019 г.

13-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-21_1 PE643.099v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-18_1 PE643.181v01-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 28 ноември 2019 г.

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-28_1 PE643.182v01-00
CONT