Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 5 ноември 2019 г.

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 4 November 2019 - Tuesday, 5 November 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

22-10-2019 INTA_OJ(2019)11-06_1 PE642.919v01-00
INTA

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 4 November 2019

22-10-2019 ECON_OJ(2019)11-04_1 PE642.944v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 5 ноември 2019 г.

21-10-2019 CULT_OJ(2019)11-05_1 PE642.935v01-00
CULT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г.

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

15-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-21_1 PE642.894v01-00
LIBE