Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г.

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

07-02-2020 ECON_OJ(2020)02-17_1 PE647.084v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 6 февруари 2020 г.

28-01-2020 ECON_OJ(2020)02-06_1 PE646.944v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г.

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_1 PE646.867v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г.

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

20-01-2020 ECON_OJ(2020)01-22_1 PE646.844v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

15-01-2020 CJ36_OJ(2020)01-23_1 PE646.832v01-00
ENVI ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 13 януари 2020 г.

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 12 декември 2019 г.

04-12-2019 ECON_OJ(2019)12-12_1 PE644.875v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

25-11-2019 ECON_OJ(2019)12-02_1 PE644.771v01-00
ECON