Членове

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
 • Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Председател
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Словакия
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
 • Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Литва
 
Sandra PEREIRA
 • Sandra PEREIRA Заместник-председател
 • Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Португалия
 
Tomáš ZDECHOVSKÝ
 • Tomáš ZDECHOVSKÝ Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Чехия
 
Katrin LANGENSIEPEN
 • Katrin LANGENSIEPEN Заместник-председател
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Германия
 
Abir AL-SAHLANI
 
Marc ANGEL
 • Marc ANGEL Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Люксембург
 
Dominique BILDE
 • Dominique BILDE Член
 • Група „Идентичност и демокрация“
 • Франция
 
Gabriele BISCHOFF
 • Gabriele BISCHOFF Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Германия
 
Andrea BOCSKOR
 • Andrea BOCSKOR Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Унгария