Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Възможно е някои документи все още да не са налични и да не се появяват на тази страница.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 28 януари 2020 г.

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v02-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Председател

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г.

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00
EMPL

Klára DOBREV

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00
EMPL

Manuel PIZARRO

Краен срок за внасяне на изменения : 30-01-2020

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 17 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2018 година

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 15 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 41 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ