Общо търсене

Търсене

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

04-12-2019 EMPL_OJ(2019)12-04_1 PE644.747v01-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2018 година

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642927 PE642.927v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2018 година

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642929 PE642.929v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за финансовата 2018 година

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642930 PE642.930v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2018 година

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642931 PE642.931v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642932 PE642.932v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642933 PE642.933v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

ПРОТОКОЛ - Вторник, 12 ноември 2019 г.

14-11-2019 EMPL_PV(2019)11-12-1 PE643.184v01-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00
EMPL

 

Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2019/001 BE/Carrefour

05-11-2019 EMPL_AL(2019)641451 PE641.451v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ