Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

12-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-17_1 PE647.151v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 13 февруари 2020 г.

04-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-13_1 PE647.035v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 3 февруари 2020 г.

28-01-2020 ENVI_OJ(2020)02-03_1 PE646.920v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

15-01-2020 CJ36_OJ(2020)01-23_1 PE646.832v01-00
ENVI ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

14-01-2020 ENVI_OJ(2020)01-20_1 PE646.808v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 декември 2019 г.

11-12-2019 ENVI_OJ(2019)12-16_2 PE644.956v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

02-12-2019 ENVI_OJ(2019)12-02_1 PE644.809v02-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г. - Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

25-10-2019 ENVI_OJ(2019)11-06_1 PE643.003v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

14-10-2019 CJ36_OJ(2019)10-21_1 PE642.883v01-00
ENVI ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

14-10-2019 ENVI_OJ(2019)10-21_1 PE642.887v01-00
ENVI