Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

15-01-2020 CJ36_OJ(2020)01-23_1 PE646.832v01-00
ENVI ECON

 

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Краен срок за внасяне на изменения : 17-01-2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

14-01-2020 ENVI_OJ(2020)01-20_1 PE646.808v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

13-01-2020 ENVI_PV(2019)12-02-1 PE644.958v01-00
ENVI

 

Становище относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

09-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

18-12-2019 ENVI_PR(2019)644883 PE644.883v01-00
ENVI

Esther de LANGE

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

17-12-2019 CJ36_PV(2019)10-21-1 PE642.974v01-00
ENVI ECON

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

16-12-2019 ENVI_PV(2019)10-21-1 PE642.973v01-00
ENVI

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 98 - Проект на предложение за резолюция 2021 година – Европейска година на „по-зелените“ градове

12-12-2019 ENVI_AM(2019)644955 PE644.955v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE, Sirpa PIETIKÄINEN, Bas EICKHOUT, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Karin KARLSBRO, Idoia VILLANUEVA RUIZ

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

11-12-2019 ENVI_PR(2019)644941 PE644.941v01-00
ENVI

Nikos ANDROULAKIS

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020