Заседания с националните парламенти


Комисиите на Европейския парламент могат да участват пряко в диалог с националните парламенти на равнище комисии. Той може да обхваща срещи, на които се събират членове на националните парламенти и на Европейския парламент от съответни комисии, които обсъждат въпроси от общ интерес.
На тази страница ще намерите цялата налична информация във връзка с тези срещи.

21-11-2017 - Inter-parliamentary meeting - The Istanbul Convention

FEMM 29-11-2017 - 17:13
FEMM ICM 21.11.2017

Following the tradition to celebrate the International Day for the elimination of Violence against Women, the Committee on Women's Rights and Gender Equality proposes this year to bring together European and National Parliamentarians around the theme: "The Istanbul Convention: combating violence against women at national and EU level". (Продължение)