Последни новини

Next FEMM Committee meetings

06-11-2019 - 15:55
picture latest news

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

06-11-2019 - 12:11
DEVE FEMM Заседание
06-11-2019 - 10:08
FEMM Заседание
02-10-2019 - 14:36
LIBE FEMM EMPL Изслушване

Приветствие

Evelyn Regner

Като председател на комисията по правата на жените и равенството между половете бих искал да приветствам всички посетители на нашия уебсайт.

Знам много добре, че всяко нещо, което желаем да постигнем, трябва сами да си извоюваме. Освен това трябва да се борим гласът ни да се чува, а и гласът на другите също да бъде чут. Ето защо диалогът между нашата комисия и гражданите, който водим с помощта на онлайн средства, ще ни позволи да засилим прозрачността и ще ни сближи.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти