Последни новини

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

12-11-2019 - 12:08
AFCO Заседание
12-11-2019 - 10:10
PETI Заседание
12-11-2019 - 09:50
PECH Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове