Последни новини

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

12-11-2019 - 15:53
EMPL Заседание
12-11-2019 - 14:40
ITRE Заседание
12-11-2019 - 14:39
PECH Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове