Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 6 януари 2020 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

12-12-2019 - 09:10
BUDG Заседание
12-12-2019 - 09:10
ECON Заседание
11-12-2019 - 16:39
ECON Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове