Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 9 декември 2019 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-11-2019 - 14:06
LIBE Заседание
21-11-2019 - 11:36
SEDE AFET DROI Заседание
21-11-2019 - 09:10
LIBE Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове