Последни новини

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

20-01-2020 - 16:08
AFET Заседание
20-01-2020 - 15:02
INTA Заседание
13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове