Последни новини

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

27-01-2020 - 16:11
EMPL ECON Заседание
27-01-2020 - 16:05
SEDE Заседание
27-01-2020 - 15:09
ECON Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове