Последни новини

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

19-02-2020 - 16:08
AFET Заседание
19-02-2020 - 16:07
ITRE IMCO Заседание
19-02-2020 - 15:11
CONT Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове