Последни новини

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

21-01-2020 - 17:51
AFET Заседание
21-01-2020 - 16:37
AFET SEDE Заседание
21-01-2020 - 15:33
AFET Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове