Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 2 март 2020 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

20-02-2020 - 15:10
TRAN Заседание
20-02-2020 - 14:06
LIBE Заседание
20-02-2020 - 11:11
LIBE Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове