Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 20 януари 2020 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Заседание
13-01-2020 - 19:04
LIBE Заседание
09-01-2020 - 09:10
JURI Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове