Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 12 декември 2019 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

05-12-2019 - 10:59
AFET Заседание
05-12-2019 - 10:04
FEMM Заседание
05-12-2019 - 09:15
FEMM DEVE Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове