Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 27 януари 2020 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

23-01-2020 - 16:13
AFCO Заседание
23-01-2020 - 09:35
BUDG Заседание
23-01-2020 - 09:15
ECON Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове