Последни новини

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

06-02-2020 - 09:10
ECON Заседание
06-02-2020 - 09:05
LIBE Заседание
05-02-2020 - 13:36
AFET Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове