Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

14-11-2019 INTA_OJ(2019)11-25_1 PE643.207v01-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г. - Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

22-10-2019 INTA_OJ(2019)11-06_1 PE642.919v01-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 2 октомври 2019 г.

27-09-2019 INTA_OJ(2019)10-02_1 PE641.322v01-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 септември 2019 г.

26-09-2019 INTA_OJ(2019)09-30_1 PE641.301v01-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 23 септември 2019 г. - Вторник, 24 септември 2019 г.

17-09-2019 INTA_OJ(2019)09-23_1 PE641.209v01-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 септември 2019 г. - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v03-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 22 юли 2019 г.

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

08-07-2019 INTA_OJ(2019)07-10_1 PE639.695v01-00
INTA