Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  AMENDMENTS 1 - 76 - Draft report Conclusion of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Jan ZAHRADIL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

14-11-2019 INTA_OJ(2019)11-25_1 PE643.207v01-00
INTA

 

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00
INTA

 

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft recommendation on the draft Council decision on the Conclusion of the Agreement between the United States of America and the European Union on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota for High Quality Beef referred to in the Revised Memorandum of Understanding Regarding the Importation of Beef from Animals Not Treated with Certain Growth-Promoting Hormones and Increased Duties Applied by the United States to Certain Products of the European Union (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

  DRAFT OPINION on the Annual Report on Competition Policy

11-11-2019 INTA_PA(2019)643140 PE643.140v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Краен срок за внасяне на изменения : 06-12-2019

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

André ROUGÉ

Краен срок за внасяне на изменения : 14-11-2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г. - Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

22-10-2019 INTA_OJ(2019)11-06_1 PE642.919v01-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

Краен срок за внасяне на изменения : 14-11-2019