Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 3 - Проект на препоръка Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

Bernd LANGE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 20 - Проект на доклад Макрофинансова помощ за Хашемитско кралство Йордания

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 6 ноември 2019 г. - Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00
INTA

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 38 - Проект на доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00
INTA

Bernd LANGE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 4 - Проект на препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE