Последни новини

23-01-2020 - 15:22
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

09:30 / 11:00 ITRE

Мултимедийна библиотека

23-01-2020 - 08:37
ITRE Заседание
22-01-2020 - 14:39
ITRE Заседание
22-01-2020 - 10:17
ITRE Заседание

Приветствие

coming soon

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки