Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - Проект на доклад Проект на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646874 PE646.874v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - Проект на доклад Споразумение между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646877 PE646.877v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section IX - European Data Protection Supervisor

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643078 PE643.078v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643080 PE643.080v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643082 PE643.082v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643083 PE643.083v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643084 PE643.084v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643085 PE643.085v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643086 PE643.086v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v02-00
LIBE

Roberta METSOLA