Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Tuesday, 21 January 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00
CULT

 

  MINUTES - Monday, 17 February 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Thursday, 6 February 2020

17-02-2020 LIBE_PV(2020)02-06-1 PE647.062v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 27 January 2020

12-02-2020 SEDE_PV(2020)01-27-1 PE646.952v01-00
SEDE

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 5 февруари 2020 г.

10-02-2020 AFET_PV(2020)02-05-1 PE647.045v01-00
AFET

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

05-02-2020 INTA_PV(2020)01-20-1 PE646.953v01-00
INTA

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

04-02-2020 IMCO_PV(2020)01-22-1 PE646.921v01-00
IMCO

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

03-02-2020 PETI_PV(2020)01-20-1 PE646.857v01-00
PETI