Съобщения за членовете на ЕП


Съобщенията за членовете на ЕП се използват от комисиите за информиране на техните членове по въпроси, които не попадат в никоя от другите категории документи. Такава информация са например резюметата за посещения на делегации, срещи с експерти, въпроси към членове на Европейската комисия или публикуване на получени петиции.
Използвайте функцията търсене за всички налични съобщения за членовете на ЕП.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1057/2018 by M.A.M.N. (Spanish), on behalf of the Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, on the effects of intensive livestock farming in the Limia Valley

14-11-2019 PETI_CM(2019)641193 PE641.193v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0378/2019 by J.H. (British) on the obligatory introduction of a black data-recorder box in new vehicles from 2022

14-11-2019 PETI_CM(2019)643156 PE643.156v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0096/2019 by Arnau Domènech Romero (Spanish) on the creation of a standard EU-level air pollution badge and classification of vehicles for traffic restrictions

08-11-2019 PETI_CM(2019)643045 PE643.045v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0112/2019 by Florin Băncilă (Romanian) on debt collection in Romania

08-11-2019 PETI_CM(2019)643046 PE643.046v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0258/2019, внесена от S. D., с британско гражданство, относно създаването на нов комитет за имиграция в ЕС

08-11-2019 PETI_CM(2019)643047 PE643.047v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0310/2019 by Belén Moreno Solano (Spanish) on inequality by the Aragon health service towards a part of its workers

08-11-2019 PETI_CM(2019)643048 PE643.048v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0255/2019, внесена от I. R. S., с испанско гражданство, от името на Обединената левица на Кантабрия, относно евентуални нередности по отношение на предоставянето на лиценз за проучване за минно дело в Кантабрия, Испания

05-11-2019 PETI_CM(2019)642900 PE642.900v02-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 2018/1807 за свободното движение на нелични данни

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно прилагането на Директивата за радиосъоръженията (2014/53/ЕС)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0039/2019, внесена от T.H., с германско гражданство, относно запазването на отделните капачки на пластмасовите бутилки

28-10-2019 PETI_CM(2019)642898 PE642.898v02-00
PETI