Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Краен срок за внасяне на изменения : 27-01-2020

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2018 година

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 71 - Проект на доклад Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019 – 2024 г.)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 ноември 2019 г. - Вторник, 12 ноември 2019 г.

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH