Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г.

13-02-2020 PETI_OJ(2020)02-19_1 PE647.006v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г.

14-01-2020 PETI_OJ(2020)01-20_1 PE646.807v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г.

25-11-2019 PETI_OJ(2019)12-02_1 PE643.016v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 декември 2019 г.

25-11-2019 PETI_OJ(2019)12-03_1 PE643.017v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 11 ноември 2019 г.

04-11-2019 PETI_OJ(2019)11-11_1 PE643.015v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 2 октомври 2019 г.

26-09-2019 PETI_OJ(2019)10-02_1 PE641.304v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

08-07-2019 PETI_OJ(2019)07-10_1 PE639.696v01-00
PETI