Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0079/2019, внесена от J.W., с германско гражданство, подписана от още един човек, отнасяща се до отсичането на дървета в специална защитена зона в Северен Рейн-Вестфалия

18-02-2020 PETI_CM(2019)640670 PE640.670v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0280/2019 by J.B. (Spanish) on the situation of Valencian orange growers

18-02-2020 PETI_CM(2020)648302 PE648.302v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0335/2019 by Eduardo Velázquez (Spanish) on behalf of IU Exterior, on the situation of intra-EU migrant workers hired by temporary employment agencies in the Netherlands

18-02-2020 PETI_CM(2020)648305 PE648.305v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0343/2019 by Jorge Monteiro (Portuguese) on a single grading of recyclable plastic for a better environment

18-02-2020 PETI_CM(2020)648306 PE648.306v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0344/2019 by M.G. (Polish) on alleged infringement of the law on the breeding and reproduction of farm animals and of Commission Regulation (EU) No 702/2014

18-02-2020 PETI_CM(2020)648307 PE648.307v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0548/2019 by Nicolas Laarman (French) on behalf of Pollinis France on the impact of the use of SDHI fungicides on human health and the eco-systems

18-02-2020 PETI_CM(2020)648313 PE648.313v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0123/2019, внесена от V. K., с хърватско гражданство, относно предполагаемото нарушение на законодателството в областта на околната среда от страна на Словения

17-02-2020 PETI_CM(2019)640637 PE640.637v02-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г.

13-02-2020 PETI_OJ(2020)02-19_1 PE647.006v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

12-02-2020 PETI_PA(2020)646879 PE646.879v02-00
PETI

Yana TOOM

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0413/2019, внесена от Найъл Пикъринг, с британско гражданство, относно прилагането в Ирландия на Директива 2004/38/ЕО относно свободата на движение

11-02-2020 PETI_CM(2020)646861 PE646.861v02-00
PETI