Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Искане за финансиране на биомедицински изследвания относно миалгичния енцефаломиелит

2020/2580(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

водеща комисия

Турция – годишен доклад за напредъка (2019 г.)

2019/2176(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PETI

подпомагаща комисия

Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

2020/2023(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PETI

подпомагаща комисия

Годишен доклад относно износа на оръжие

2020/2003(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PETI

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III

2019/2213(BUD) Бюджетна процедура
PETI

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

2019/2199(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PETI

Yana TOOM [Renew]

подпомагаща комисия

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

2019/2188(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PETI

подпомагаща комисия

Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017 и 2018 г.

2019/2132(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

2019/2055(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
PETI

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

2019/2056(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
PETI

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище